For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.12.2003 Examinarea preliminara 10.12.2003 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (C2) 30.07.2015 Valabil pana la 31.01.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2595
(21)Numarul depozituluia 2003 0194
(22)Data depozitului2003.07.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.07.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu rampă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.30
 Data decăderii din drepturi2015.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4146, 2007.04.25
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200194