For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.08.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.10.2003 Examinarea preliminară 02.03.2004 Examinarea de fond 30.06.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 08.08.2008 Valabil până la 28.02.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 08.08.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2482
(21)Numarul depozituluia 2003 0203
(22)Data depozitului2003.08.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; DARII Elena, MD; RUSU Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a distilatului de vin pentru brandy
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.06.30
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.08.08
 Data decăderii din drepturi2008.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200203