For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.08.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.08.2003 Examinarea preliminara 08.12.2003 Examinarea de fond 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 11.08.2005 Valabil pana la 29.12.2006 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2376
(21)Numarul depozituluia 2003 0204
(22)Data depozitului2003.08.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.08.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; MOGÂLDEA Alexandru, MD; HANGANU Alexandru, MD; BUTNARU Oleg, MD; SARATEAN Natalia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; MOGÂLDEA Alexandru, MD; HANGANU Alexandru, MD; BUTNARU Oleg, MD; SARATEAN Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; MOGÂLDEA Alexandru, MD; HANGANU Alexandru, MD; BUTNARU Oleg, MD; SARATEAN Natalia, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de plastie a defectelor sacrale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.08.11
 Data decăderii din drepturi2005.08.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200204