For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2005 Examinarea preliminara 31.03.2005 Publicarea cererii (A) 24.05.2005 Examinarea de fond 28.02.2006 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2007 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 31.12.2007 Publicare restabilire in drepturi 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 22.08.2008 Valabil pana la 28.02.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2983
(21)Numarul depozituluia 2003 0208
(22)Data depozitului2003.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.08.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "MGM" S.R.L., MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; MOŞCOVICI Mihail, MD; POLEACOV Mihail, MD; PIRIN Evghenii, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ "MGM" S.R.L., MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de dedurizare a apei fără utilizarea reactivilor şi instalaţie pentru realizarea acestuia  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F2, BOPI 02/2006
A, BOPI 03/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/48 (2006.01); C02F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.02.28
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.08.22
 Data decăderii din drepturi2008.08.22
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2007.11.30
 Revalidarea la etapa eliberarii2007.12.31
 Data revalidării brevetului2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200208