For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.09.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.09.2003 Examinarea preliminara 06.07.2004 Examinarea de fond 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 02.09.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2754
(21)Numarul depozituluia 2003 0214
(22)Data depozitului2003.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCĂ Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSAINSUS Iurie, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de sincronizare a invertorului static de frecvenţă si a sursei de curent alternativ
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2006
B1, BOPI 04/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.02
 Data decăderii din drepturi2006.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200214