For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2754
(21)Numarul depozituluia 2003 0214
(22)Data depozitului2003.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCĂ Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSAINSUS Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de sincronizare a invertorului static de frecvenţă si a sursei de curent alternativ
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.02
 Data decăderii din drepturi2006.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200214