For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.09.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.09.2003 Examinarea preliminara 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (C2) 04.09.2015 Valabil pana la 31.03.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2649
(21)Numarul depozituluia 2003 0215
(22)Data depozitului2003.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD; LIPIN Dmitrii Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Panou montat pe automobil şi procedeu de identificare a automobilului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60R 13/10 (2006.01); G08G 1/017 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.04
 Data decăderii din drepturi2015.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200215