For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.09.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.09.2003 Examinarea preliminara 01.03.2004 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 10.09.2008 Valabil pana la 31.03.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2815
(21)Numarul depozituluia 2003 0221
(22)Data depozitului2003.09.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu şi dispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2006
B1, BOPI 07/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.10
 Data decăderii din drepturi2008.09.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200221