For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.09.2003 Examinarea preliminară 03.12.2003 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (G2) 16.09.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2537
(21)Numarul depozituluia 2003 0227
(22)Data depozitului2003.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; POPOVSCHI Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU, MD;
(54)Titlul inventiei Motor electric asincron
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 17/00 (2006.01); H02K 17/08 (2006.01); H02K 17/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.16
 Data decăderii din drepturi2006.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200227