For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.10.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2003 Examinarea preliminara 01.03.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (G2) 13.10.2008 Valabil pana la 31.05.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2590
(21)Numarul depozituluia 2003 0243
(22)Data depozitului2003.10.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.10.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD; PUŞCAŞ Nicolae, MD; ANGHEL Rita, MD; GHEORGHIŢA Lilia, MD; BALAN Greta, MD; MARUŞCEAC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHEORGHIŢA Tudor, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru indicarea levurilor genului Candida
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.10.13
 Data decăderii din drepturi2008.10.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200243