For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.10.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.11.2003 Examinarea preliminară 23.03.2004 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (C2) 29.10.2011 Valabil până la 30.04.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2599
(21)Numarul depozituluia 2003 0256
(22)Data depozitului2003.10.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54)Titlul inventiei Condiment din legume
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/22 (2006.01); A23L 1/221 (2006.01); A23L 1/223 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.29
 Data decăderii din drepturi2011.10.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200256