For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.11.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2003 Examinarea preliminara 01.03.2004 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (C2) 03.11.2008 Valabil pana la 31.05.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2608
(21)Numarul depozituluia 2003 0261
(22)Data depozitului2003.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.11.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD; OLEVSCHI Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de prelucrare a roţilor dinţate precesionale
(13)Codul documentului
C2, BOPI 07/2005
B1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.11.03
 Data decăderii din drepturi2008.11.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200261