For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.12.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.12.2003 Examinarea preliminară 07.06.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (G2) 09.12.2011 Valabil până la 30.06.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2518
(21)Numarul depozituluia 2003 0284
(22)Data depozitului2003.12.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVATAMAN Eleonora, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVATAMAN Eleonora, MD; PRISCU Victor, MD; CARAGIA Vavil, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVATAMAN Eleonora, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat medicamentos pentru reducerea concentratiei colesterolului in sange
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 3/06 (2006.01); A61P 9/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.09
 Data decăderii din drepturi2011.12.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200284