For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3152
(21)Numarul depozituluia 2003 0285
(22)Data depozitului2003.12.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ridicare a presiunii gazelor, compresor cu membrană pentru realizarea lui, distribuitor de curenţi şi dispozitiv de comandă a distribuitorului de curenţi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04B 35/02 (2006.01); F04B 39/10 (2006.01); F04B 45/053 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.10
 Data decăderii din drepturi2010.12.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200285