For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.12.2003 Examinarea preliminara 31.03.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (C2) 05.12.2006 Valabil pana la 29.02.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2656
(21)Numarul depozituluia 2003 0288
(22)Data depozitului2003.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; BERNIC Mircea, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; BERNIC Mircea, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDICUSAR Galina, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; MOŞANU Aliona, MD; TARLEV Vasile, MD; BERNIC Mircea, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de uscare a vişinelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2005
B1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/01 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.05
 Data decăderii din drepturi2006.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200288