For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.12.2003 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.03.2004 Examinarea preliminară 31.03.2004 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2006 Eliberarea brevetului (C2) 16.12.2008 Valabil până la 30.06.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 16.12.2023 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2938
(21)Numarul depozituluia 2003 0290
(22)Data depozitului2003.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIKUSAR Alexandru, MD; VOLODINA Galina, MD; REDCOZUBOVA Olga, MD; DUDIN Teodor, MD; IAHOVA Elena, MD; ZVONKII Vitalii, MD; ZUEV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a produselor din aliaje de aluminiu
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B25H 7/00 (2006.01); H05K 3/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.16
 Data decăderii din drepturi2008.12.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200290