For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.12.2003 Examinarea preliminara 10.05.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 17.12.2008 Valabil pana la 30.06.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2489
(21)Numarul depozituluia 2003 0292
(22)Data depozitului2003.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBALABAN Tudor, MD; GLADUN Nicolai, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALABAN Tudor, MD; GLADUN Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBALABAN Tudor, MD; GLADUN Nicolai, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru puncţia şi aspiraţia  conţinutului chistului hidatic
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2005
F1, BOPI 07/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.12.17
 Data decăderii din drepturi2008.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200292