For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2753
(21)Numarul depozituluia 2003 0293
(22)Data depozitului2003.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.07.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
(54)Titlul inventiei Cablu electric
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 7/02 (2006.01); H01B 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia, MALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.17
 Data decăderii din drepturi2006.12.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202003%200293