For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.02.2004 Examinarea preliminara 13.12.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2771
(21)Numarul depozituluia 2004 0005
(22)Data depozitului2003.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.07.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARMEZ, SOCIETATE PE ACŢIUNI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUNGUREANU Dumitru, MD; BRIJATÎI Petru, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD; CÎŞLARU Anatolii, MD; SUMAN Ion, MD; IONEŢ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARMEZ, societate pe acţiuni, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de epurare biochimică a apelor reziduale
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200005