For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2745
(21)Numarul depozituluia 2004 0013
(22)Data depozitului2003.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.12.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPADISAK Martin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSIDELINICOVA Svetlana, MD; PADISAK Martin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPADISAK Martin, MD;
(54)Titlul inventiei Element de filtrare pentru purificarea apei
(13)Codul documentuluiB1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(74)ReprezentantEFANOVA Tatiana, Str. Munceşti nr. 52, ap. 61, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, BANTAŞ Valentina
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2006.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200013