For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.01.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.02.2004 Examinarea preliminară 12.05.2005 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 14.01.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 14.01.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2830
(21)Numarul depozituluia 2004 0016
(22)Data depozitului2004.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/18 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.14
 Data decăderii din drepturi2008.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200016