For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2830
(21)Numarul depozituluia 2004 0016
(22)Data depozitului2004.01.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.01.2004
(71)SolicitantSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(72)InventatorSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)TitularSULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 19/18 (2006.01); C10L 1/02 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.14
 Data decăderii din drepturi2008.01.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up