For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.02.2004 Examinarea preliminara 01.06.2004 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2005 Eliberarea brevetului (G2) 20.01.2009 Valabil pana la 31.07.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2598
(21)Numarul depozituluia 2004 0020
(22)Data depozitului2004.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.01.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; ŞUMANSCHII Andrei, MD; CRASOCICO Petru, BY; EREMIA Nina, MD; DABIJA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a iepurilor de casă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/14 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.01.20
 Data decăderii din drepturi2009.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200020