For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.02.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.02.2004 Examinarea preliminara 10.05.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2005 Eliberarea brevetului (G2) 10.02.2007 Valabil pana la 30.04.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2491
(21)Numarul depozituluia 2004 0035
(22)Data depozitului2004.02.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
(54)Titlul inventiei Utilizarea bromurii de S-etilizotiouroniu (izoturonului) pentru tratamentul algodismenoreii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.10
 Data decăderii din drepturi2007.02.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200035