For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.02.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.04.2004 Examinarea preliminara 02.11.2004 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 12.02.2010 Valabil pana la 30.09.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2823
(21)Numarul depozituluia 2004 0036
(22)Data depozitului2004.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞEPELI Diana, MD; REVENCO Mihail, MD; ŞEPELI Felix, MD; MACAEV Fliur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de determinare cantitativă  a sclareolului în extractele, obţinute din salvia de muscat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2006
F1, BOPI 07/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 30/90 (2006.01); G01N 30/94 (2006.01); C07C 35/27 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.02.12
 Data decăderii din drepturi2010.02.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200036