For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.06.2004 Examinarea preliminară 13.07.2004 Examinarea de fond 30.09.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2005 Eliberarea brevetului (G2) 18.03.2007 Valabil până la 31.05.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2541
(21)Numarul depozituluia 2004 0060
(22)Data depozitului2004.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"RUCHIM" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Vasile, MD; BANTÎŞ Lina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"RUCHIM" SRL, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a legumelor uscate cu umiditate intermediară
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/022 (2006.01); A23B 7/154 (2006.01); A23L 3/3499 (2006.01); B65D 81/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.18
 Data decăderii din drepturi2007.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200060