For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.04.2004 Examinarea preliminara 27.05.2004 Examinarea de fond 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (G2) 26.03.2009 Valabil pana la 30.09.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2741
(21)Numarul depozituluia 2004 0066
(22)Data depozitului2004.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; ROMAN Gheorghe, RO; SANDU Andrei-Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de denocivizare a şlamului albastru rezultat la deferizarea vinurilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2006
F1, BOPI 04/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); A62D 3/30 (2007.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.26
 Data decăderii din drepturi2009.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200066