For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.04.2004 Examinarea preliminară 27.05.2004 Examinarea de fond 30.04.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2005 Eliberarea brevetului (G2) 26.03.2009 Valabil până la 30.09.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2741
(21)Numarul depozituluia 2004 0066
(22)Data depozitului2004.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; BOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; ROMAN Gheorghe, RO; SANDU Andrei-Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de denocivizare a şlamului albastru rezultat la deferizarea vinurilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); A62D 3/30 (2007.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.26
 Data decăderii din drepturi2009.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200066