For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.04.2004 Examinarea preliminara 01.06.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 26.03.2009 Valabil pana la 30.09.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2805
(21)Numarul depozituluia 2004 0067
(22)Data depozitului2004.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDMITRIEV Serghei, MD; DEMENTIEV Igor, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru obţinerea peliculelor subţiri de dioxid de staniu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/205 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.26
 Data decăderii din drepturi2009.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200067