For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.04.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.04.2004 Examinarea preliminară 23.06.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (G2) 01.04.2006 Valabil până la 30.06.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.10.2021 01.04.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2580
(21)Numarul depozituluia 2004 0072
(22)Data depozitului2004.04.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHURMUZACHE Viorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHURMUZACHE Viorel, MD; HURMUZACHE Artur, MD; BEŢIŞOR Vitalie, MD; MOROZ Petru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHURMUZACHE Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru decompresiune şi protezare intervertebrală
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 2/44 (2006.01); A61M 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.01
 Data decăderii din drepturi2006.04.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200072