For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.04.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.04.2004 Examinarea preliminară 14.06.2004 Examinarea de fond 31.08.2004 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2005 Eliberarea brevetului (C2) 07.04.2013 Valabil până la 31.10.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2516
(21)Numarul depozituluia 2004 0078
(22)Data depozitului2004.04.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.04.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; MUŞET Gheorghe, MD; BODRUG Rodica-Ioana, MD; SAVIN-GROSU Angela, MD; PARII Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu medicamentos antiinflamator, antiseptic şi antifungic sub formă de gel
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/10 (2006.01); A61P 17/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.08.31
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.07
 Data decăderii din drepturi2013.04.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200078