For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.04.2004 Examinarea preliminară 29.10.2004 Examinarea de fond 31.10.2005 Publicarea cererii (A) 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (C2) 22.04.2009 Valabil până la 31.10.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 22.04.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2958
(21)Numarul depozituluia 2004 0091
(22)Data depozitului2004.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.12.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOMINAS Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru obţinerea combustibilului biodiesel din uleiuri vegetale
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 1/02 (2006.01); B01F 3/00 (2006.01); B01F 3/08 (2006.01); C11C 3/10 (2006.01); C07C 67/02 (2006.01); B01J 19/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.04.22
 Data decăderii din drepturi2009.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200091