For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.05.2004 Examinarea preliminara 01.06.2004 Examinarea de fond 30.11.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2005 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2006 Valabil pana la 30.09.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2610
(21)Numarul depozituluia 2004 0097
(22)Data depozitului2004.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; POPA Veaceslav, MD; VOLCIUC Olesea, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a suprafeţei poroase a semiconductorului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2005
F1, BOPI 11/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); H01L 29/30 (2006.01); H01L 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.11.30
(47)Data eliberării brevetului2005.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.28
 Data decăderii din drepturi2006.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200097