For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2004 Examinarea preliminara 12.08.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2005 Eliberarea brevetului (G2) 13.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2654
(21)Numarul depozituluia 2004 0116
(22)Data depozitului2004.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOMA Simion, MD; VELIKSAR Sofia, MD; LIMANOVA Natalia, MD; LISNIC Stelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reglare a nutriţiei minerale a viţei de vie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2005
F1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 21/00 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01); C05D 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.13
 Data decăderii din drepturi2009.05.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200116