For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.05.2004 Depunerea cererii 11.06.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.06.2004 Examinarea preliminară 14.07.2004 Examinarea de fond 30.09.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2005 Eliberarea brevetului (G2) 11.06.2006 Valabil până la 30.09.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2547
(21)Numarul depozituluia 2004 0131
(22)Data depozitului2004.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.05.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMAZEN H.A. AL MOMANI, JO; LUPAN Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAZEN H.A. AL MOMANI, JO; LUPAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMAZEN H.A. AL MOMANI, JO; LUPAN Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Aparat ortodontic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.11
 Data decăderii din drepturi2006.06.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200131