For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2585
(21)Numarul depozituluia 2004 0137
(22)Data depozitului2004.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; COJOCARU Ala, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/26 (2006.01); H01L 21/265 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.01
 Data decăderii din drepturi2007.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200137