For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.06.2004 Examinarea preliminară 08.07.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2005 Eliberarea brevetului (G2) 01.06.2007 Valabil până la 31.08.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2585
(21)Numarul depozituluia 2004 0137
(22)Data depozitului2004.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; TIGHINEANU Ion, MD; COJOCARU Ala, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/26 (2006.01); H01L 21/265 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.01
 Data decăderii din drepturi2007.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200137