For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2556
(21)Numarul depozituluia 2004 0138
(22)Data depozitului2004.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD; POPA Veaceslav, MD; MONAICO Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a nanostructurilor semiconductoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); H01L 21/3063 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.09.30
(47)Data eliberării brevetului2005.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.01
 Data decăderii din drepturi2006.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200138