For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.07.2004 Examinarea preliminara 12.01.2005 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 09.06.2013 Valabil pana la 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2658
(21)Numarul depozituluia 2004 0146
(22)Data depozitului2004.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; DICUSAR Galina, MD; CREANGĂ Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; DICUSAR Galina, MD; CREANGĂ Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; DICUSAR Galina, MD; CREANGĂ Sergiu, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a dulceţii de mere
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/00 (2006.01); A23L 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.09
 Data decăderii din drepturi2013.06.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200146