For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.06.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.06.2004 Examinarea preliminara 05.10.2004 Examinarea de fond 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2005 Eliberarea brevetului (G2) 11.06.2006 Valabil pana la 30.09.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2628
(21)Numarul depozituluia 2004 0148
(22)Data depozitului2004.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ERLIH Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCEREŞ Vladimir, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de autodermoplastie a herniilor inghinale multirecidivante
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.11
 Data decăderii din drepturi2006.06.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:12108, 2004.12.08
Datele iniţiale:CEREŞ Vladimir, MD; TÂBÂRNĂ Constantin, MD
Datele finale:CEREŞ Vladimir, MD; TÂBÂRNĂ Constantin, MD; ERLIH Mihail, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200148