For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2876
(21)Numarul depozituluia 2004 0150
(22)Data depozitului2004.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANEA Hristofor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANEA Hristofor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANEA Hristofor, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu biostimulator al sistemului locomotor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/12 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61K 35/32 (2006.01); A61K 35/34 (2006.01); A61P 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chi?inău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.15
 Data decăderii din drepturi2012.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200150