For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.07.2004 Examinarea preliminara 30.09.2004 Examinarea de fond 31.08.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2006 Eliberarea brevetului (G2) 21.06.2009 Valabil pana la 31.12.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2833
(21)Numarul depozituluia 2004 0152
(22)Data depozitului2004.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGĂRBĂLĂU Nicolae, MD; SIMONOV Iurie, MD; BOUROŞ Polina, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; BOLOGA Olga, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CONDRUC Viorica, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Fluorură de hexafluorofosfat-bis[di(tiocarbamid)bis(dimetilglioximato) cobalt(III)], care posedă proprietăţi de stimulator al creşterii microorganismelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C01B 7/19 (2006.01); C01B 25/00 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.21
 Data decăderii din drepturi2009.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200152