For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2833
(21)Numarul depozituluia 2004 0152
(22)Data depozitului2004.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGĂRBĂLĂU Nicolae, MD; SIMONOV Iurie, MD; BOUROŞ Polina, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; BOLOGA Olga, MD; COROPCEANU Eduard, MD; CONDRUC Viorica, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Fluorură de hexafluorofosfat-bis[di(tiocarbamid)bis(dimetilglioximato) cobalt(III)], care posedă proprietăţi de stimulator al creşterii microorganismelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C01B 7/19 (2006.01); C01B 25/00 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.08.31
(47)Data eliberării brevetului2006.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.21
 Data decăderii din drepturi2009.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200152