For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3405
(21)Numarul depozituluia 2004 0153
(22)Data depozitului2004.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.08.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBERECHELEA Anatoli, MD; VDOVENCO Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERECHELEA Anatoli, MD; VDOVENCO Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBERECHELEA Anatoli, MD; VDOVENCO Alexandru, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi sistem automatizat de comandă a serviciilor de taximetru
(13)Codul documentuluiB2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H04B 7/26 (2006.01); G07C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2006.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2009.07.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:1197, 2006.02.06
Datele iniţiale:BERECHELEA Anatolii Alexandru, MD; VDOVENCO Alexandru Ion, MD
Datele finale:BERECHELEA Anatoli Alexandr, MD; VDOVENCO Alexandru Ion, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200153