For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2959
(21)Numarul depozituluia 2004 0161
(22)Data depozitului2004.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a pieselor din oţel pentru obţinerea stratului superficial anticorosiv
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 20/00 (2006.01); C23C 20/06 (2006.01); C23C 20/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.29
 Data decăderii din drepturi2009.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200161