For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.07.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.08.2004 Examinarea preliminara 27.09.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (C2) 01.07.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2700
(21)Numarul depozituluia 2004 0166
(22)Data depozitului2004.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.07.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obtinere a 5a-furostan-3b,22,26-triol-3-[O-b-D-glucopiranozil(1→2)-b-D-glucopiranozil(1→4)-b-D-galactopiranozil]-26-O-b-D-glucopiranozid (pacoverinului)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2005
B1, BOPI 02/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/7028 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.01
 Data decăderii din drepturi2016.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200166