For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.07.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.08.2004 Examinarea preliminară 26.11.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 02.07.2009 Valabil până la 31.01.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2688
(21)Numarul depozituluia 2004 0169
(22)Data depozitului2004.07.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.08.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE RESURSE GENETICE VEGETALE DIN MOLDOVA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGANEA Anatolie, MD; CORLĂTEANU Liudmila, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Stepan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE RESURSE GENETICE VEGETALE DIN MOLDOVA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de castraveţi cu viabilitate redusă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.02
 Data decăderii din drepturi2009.07.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200169