For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.07.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.08.2004 Examinarea preliminară 19.01.2005 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 07.07.2009 Valabil până la 31.01.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2796
(21)Numarul depozituluia 2004 0172
(22)Data depozitului2004.07.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAERLE Alexei, MD; GUŢANU Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a colorantului natural glucozidă de cianidină
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C09B 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.07
 Data decăderii din drepturi2009.07.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200172