For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2645
(21)Numarul depozituluia 2004 0178
(22)Data depozitului2004.07.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)SolicitantUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)InventatorNASTAS Vitalie, MD; NASTAS Alexandru, MD;
(73)TitularUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru măsurarea rezistenţei liniare a conductorului izolat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H01C 17/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.16
 Data decăderii din drepturi2009.07.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up