For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.08.2004 Examinarea preliminară 30.09.2004 Examinarea de fond 31.10.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2006 Eliberarea brevetului (G2) 19.07.2009 Valabil până la 31.01.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 19.07.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2882
(21)Numarul depozituluia 2004 0179
(22)Data depozitului2004.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SPÎNU Stela, MD; COZÎRI Natalia, MD; CALANCEA Dina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Salicilidentiosemicarbazidaţi de zinc şi nichel, care conţin sulfanilamide şi compuşi heterometalici pe baza lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 3/04 (2006.01); C01G 9/00 (2006.01); C01G 9/04 (2006.01); C01G 51/08 (2006.01); C01G 53/00 (2006.01); C01G 53/08 (2006.01); C07C 311/48 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.19
 Data decăderii din drepturi2009.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200179