For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2882
(21)Numarul depozituluia 2004 0179
(22)Data depozitului2004.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; SPÎNU Stela, MD; COZÎRI Natalia, MD; CALANCEA Dina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Salicilidentiosemicarbazidaţi de zinc şi nichel, care conţin sulfanilamide şi compuşi heterometalici pe baza lor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 3/04 (2006.01); C01G 9/00 (2006.01); C01G 9/04 (2006.01); C01G 51/08 (2006.01); C01G 53/00 (2006.01); C01G 53/08 (2006.01); C07C 311/48 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07F 15/04 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
(47)Data eliberării brevetului2006.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.19
 Data decăderii din drepturi2009.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200179