For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.07.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.08.2004 Examinarea preliminara 21.09.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2006 Eliberarea brevetului (G2) 28.07.2009 Valabil pana la 31.01.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2788
(21)Numarul depozituluia 2004 0187
(22)Data depozitului2004.07.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; CIUHRII Mircea, RO; BACINSCHI Nicolae, MD; CIUHRII Veaceslav, MD; GHICAVÂI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiPreparat entomologic antiinflamator şi antioxidant  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.28
 Data decăderii din drepturi2009.07.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200187