For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.07.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.08.2004 Examinarea preliminară 21.09.2004 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2006 Eliberarea brevetului (G2) 28.07.2009 Valabil până la 31.01.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.10.2020 28.07.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2788
(21)Numarul depozituluia 2004 0187
(22)Data depozitului2004.07.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; CIUHRII Mircea, RO; BACINSCHI Nicolae, MD; CIUHRII Veaceslav, MD; GHICAVÂI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat entomologic antiinflamator şi antioxidant
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/64 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru, GROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.07.28
 Data decăderii din drepturi2009.07.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200187