For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2859
(21)Numarul depozituluia 2004 0198
(22)Data depozitului2004.08.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.08.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD; ŞIŞIANU Teodor, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(54)Titlul inventiei Nanotehnologie de obţinere a materialelor nanostructurate şi nanocompozite (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.12
 Data decăderii din drepturi2010.08.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200198