For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.08.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.09.2004 Examinarea preliminara 17.11.2005 Examinarea de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 09.08.2009 Valabil pana la 31.03.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3042
(21)Numarul depozituluia 2004 0202
(22)Data depozitului2004.08.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD; BUTNARU Oleg, MD; BAGRIN Oleg, MD; SPEIANU Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de alungire a pediculului vascular pentru lamboul plantar medial deplasat prin tehnica Y-V
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2007
F1, BOPI 05/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.08.09
 Data decăderii din drepturi2009.08.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:12538, 2005.11.14
Datele iniţiale:VEREGA Grigore, MD; GORNEA Filip, MD; BUTNARU Oleg, MD; BAGRIN Oleg, MD; SPEIANU Ştefan, MD;
Datele finale:UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200202