For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3029
(21)Numarul depozituluia 2004 0208
(22)Data depozitului2004.09.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD; ŞIŞIANU Teodor, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a senzorilor (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 21/00 (2006.01); G01N 7/00 (2006.01); B05D 5/12 (2006.01); C01G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.06
 Data decăderii din drepturi2009.09.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200208