For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.09.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.09.2004 Examinarea preliminară 28.10.2004 Examinarea de fond 28.02.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2005 Eliberarea brevetului (G2) 16.09.2010 Valabil până la 03.03.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.09.2021 16.09.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2709
(21)Numarul depozituluia 2004 0227
(22)Data depozitului2004.09.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; TURTĂ Constantin, MD; CEAPURINA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea submersă a tulpinii de micromicete Rhizopus arrhizus F 67
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.02.28
(47)Data eliberării brevetului2005.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.16
 Data decăderii din drepturi2010.09.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200227